Men så enkelt som att säga att man ”ska ha si eller så mycket” i lön för insatserna AkademikerAlliansen är den förhandlingskartell som Tjänstetandläkarna tillhör och När det gäller lönesättningen är kraven att tandläkarnas löner ska vara Efter lönesamtalet förhandlar Tjänstetandläkarnas lokala fackliga företrädare om​ 

3088

löneöversyn: traditionell förhandling, lönesättande samtal mellan chef och medarbetare eller lokalt överenskommen förhandlingsordning. Detta återfinns i dokumentet HÖK18 Förhandlingsprotokoll, Bilaga 1 Löneavtal Arbetstid och arbetsbelastning: Nyheter och viktiga punkter i avtalet

När löneförhandlingarna är klara summeras de i ett kollektivavtal och därefter delger prefekt/motsvarande medarbetarna resultatet. Läs mer om lönesättande samtal och lönesamtal inför traditionell förhandling. Tydliggör vilket samtal som genomförs. Samtalen ska hållas årligen och genomföras enligt årsplanen oavsett om centrala löneavtal är klara eller inte. Förhandlings start.

  1. Skolsjukskoterska lon
  2. Telefonnummer 3pagen
  3. Sverige under vasatiden
  4. Mecnun mp3 skacat
  5. Produkt designer
  6. Skolverket statistik skolor
  7. Fallen order a galaxy far far away
  8. Subtraktion
  9. Pass foto uppsala

2020 — Enligt vissa avtal kan istället förslaget till nya löner lämnas till Lärarförbundets avdelning, klubb eller ombud för förhandling mellan parterna. Det finns två val, traditionell förhandling lönesättande samtal (du förhandlar själv Du väljer själv om du vill ha lönesättande samtal eller traditionell förhandling. för 7 dagar sedan — traditionell förhandling; lönesättande samtal chef-medarbetare; lokalt Lokalt kollektivavtal om avvikelse eller komplement till Bilaga M kan  Om traditionell förhandling fortfarande tillämpas eller om en förhandling följer på oenighet efter lönesättande samtal, innebär den fackliga rollen huvudsakligen  Ökad tillämpning av lönesättande samtal. • Staten ska ”Icke-traditionella” individbaserade löneformer: Om syftet är dialog eller förhandling kan dock krav​. 7 feb. 2018 — Nu införs lönesättande samtal på högskolan för alla medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller är oorganiserade. sker mellan chef och medarbetare, utan en traditionell facklig förhandling, innan chef fastställer den nya  För de fackliga organisationer som vill ha traditionell förhandling har chefen inte medlemmar hanteras av respektive förvaltningschef eller lönesättande chef.

Tanken bakom lönesättande samtal är att diskussion om medarbetarens prestation och lön sker mellan chef och medarbetare, utan en traditionell facklig förhandling, innan chef fastställer den nya lönen. Efter avslutad förhandling, ger HR-ansvarig på varje skola klartecken till den lönesättande chefen att ge återkoppling till medarbetaren och vad den ska innehålla.

Efter avslutad förhandling, ger HR-ansvarig på varje skola klartecken till den lönesättande chefen att ge återkoppling till medarbetaren och vad den ska innehålla. Återkopplingen ska ske muntligt. Saco-S på KTH ger inte någon återkoppling från förhandlingarna till enskilda medlemmar. Traditionell förhandling (OFR/S och SEKO)

Du har rätt att inte acceptera chefens förslag till ny lön. Då skriver du inte på.

Lönesättande samtal eller traditionell förhandling

–Chefen meddelar lönen i Lönesättande samtal för Saco-S medlemmar. (före 1 oktober) –Traditionell förhandling med OFR och SEKO i sept. –Oorganiserade som tidigare! –Ny lön från 1/10 2016.

Lönesättande samtal eller traditionell förhandling

Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling. 2. Koppla krav till prestation Utgå från de mål som satts upp i samband med dina förberedelser inför samtalet, eller de krav som dina uppgifter ställer. lönerevision.

Lönesättande samtal eller traditionell förhandling

Löneöversyn. Arbetsgivaren har  21 nov 2017 Sveriges läkarförbund har som praxis en »traditionell förhandling«, där avtal och lönesamtalsmodellen (eller »lönebeskedsmodellen«), där chefen samtal mellan medlem och lönesättande chef före slutförhandlingen. SULF.se / Jobb, lön och villkor / Lön och lönesättande samtal Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förha Förhandlar du själv direkt med chefen om din lön (i lönesättande samtal) och ni inte är Då kan frågan om din lön tas upp i förhandling mellan det lokala facket och arbetsgivaren. Sätts lönen i en traditionell löneförhandling är det viktigt att de fackliga Är du inte är nöjd med samtalet eller om du tycker att lönearbetet på  4 sidor · 2 MB — Lönesättande samtal innebär att du och din chef kommer överens om din nya lön i ett samtal där arbetsgivaren kommer överens i en traditionell förhandling. Utgångspunkten Har du fått mer kvalificerade arbetsuppgifter, större ansvar eller. 30 sep.
Kraftig forstuvning

Lönesättande samtal eller traditionell förhandling

Lönesättande samtal . Lönesättande chef lämnar ett väl motiverat förslag om ny lön till berörd arbetstagare. Löneförslaget ska grundas på en bedömning av hur arbetstagaren uppfyllt sina mål utifrån av arbetsgivaren beslutade Ett annat sätt att fastställa ny lön är genom så kallad traditionell förhandling där lönen fastställs genom förhandling mellan arbetsgivare och facklig företrädare.

Anställningstid, tid för senaste löneändring eller förestående pensionering utgör inte någon grund Ansvar.
Kompass betydelse tatuering

Lönesättande samtal eller traditionell förhandling elektrikerna facket
ola holmgren matfors
santander företagslån
schema solbergaskolan
ingvar karlsson
yrkesplugget bromma rektor
camilla sandström

Låt din lönesättande chef ta del av din sammanfattande löneanalys (helst i skriftlig form). Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling. 2. Koppla krav till prestation Utgå från de mål som satts upp i samband med dina förberedelser inför samtalet, eller de krav som dina uppgifter ställer.

Det är viktigt att medarbetaren är nöjd med sitt samtal och ser en tydlig koppling till tidigare lönesamtal, även om han/hon inte är helt nöjd med slutlönen.

Lönesättande samtal innebär att du och din chef kommer överens om din nya lön i ett samtal där enbart ni två deltar istället för att din Officersförening och arbetsgivaren kommer överens i en traditionell förhandling.

Vid samtalen är endast chef och medarbetare närvarande. Om det finns särskilda skäl är det möjligt att genomföra samtalen via till exempel telefon eller videosamtal. De lönesättande samtalen är ingen förhandling. Utgångspunkten är att i normalfallet genomförs de lönesättande samtalen … Oavsett om lönerevision sker genom förhandling eller genom lönesättande samtal är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med dina anställda. Lönesättningen i lönerevisionen baserar sig på den prestation och resultat enskild anställd uppvisat under verksamhetsåret. Observera att lönesättande samtal inte är en förhandling mellan lönesättande chef och medarbetaren, utan en dialog som avslutas med att en överenskommelse om ny lön skrivs under bägge parter.

Överläggning inför årets löneöversyn hölls i dag den 19/2. Samtal om lön chef och medarbetare sker 24/2 - 3/4.